topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Contracte civile

30.03.2011

Ce este simulația?

Uneori, între doua sau mai multe persoane se poate încheia concomitent două acte juridice sau contracte, unul ce devine cunoscut terților, este aparent și un altul care exprimă voința reală, adevărată a părților, care rămâne însă ascuns, nu este adus la cunoștința terțelor persoane. Astfel, părțile cunosc adevăratele relații contractuale dintre ele, în timp ce terții se cred că între părți s-a încheiat un alt tip de contract. De exemplu, părțile pot încheia în mod aparent o vanzare-cumpărare, dar în realitate întenționează să facă o donație și încheie un act secret (contraînscris) de donație cu privire la același bun sau plătesc în realitate, conform actului secret, un preț mult mai mic decât cel prevăzut în actul aparent.

citeste mai mult

23.03.2011

Ce este fidejusiunea?

De multe ori poate v-ați întâlnit cu situația ca o persoană să garanteze pentru o altă persoană că v-a executa în locul acesteia obligația pe care și-a asumat-o. O astfel de garanție se folosește de exemplu în contractele de credit bancar, dar se poate utiliza și în alte tipuri de contracte, încheiate chiar între persoane fizice. Această formă de garanție este numită fidejusiune sau cauțiune.

citeste mai mult

16.03.2011

Ce este clauza penală?

În diferite contracte se poate întâlni o anumită clauză prin care părțile se obligă ca în cazul în care nu execută contractul să platească celeilalte părți o sumă de bani drept despăgubire. Aceasta este denumită clauză penală.

citeste mai mult

26.02.2010

Rezolutiunea contractului de intretinere

Aţi vrut să achiziţionaţi sau să înstrăinaţi un imobil şi s-a pus problema includerii în contract a unor clauze de întreţinere? V-ar intersa să ştiţi ce drepturi conferă acest tip de contract celui ce beneficiază de întreţinere? O prezentare succintă a acestui tip de contract şi a particularităţilor sale poate să vă ofere o imagine completă asupra drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecarei părţi contractante, precum şi asupra măsurilor pe care acestea  le pot lua.

citeste mai mult

23.02.2010

Ce este contractul de intretinere ?

Dacă doriţi să încheiaţi un contract de întreţinere este bine să aveţi în vedere câteva aspecte legate de acest contract şi de condiţiile încheierii sau de posibilităţile de desfiinţare a acestuia.

citeste mai mult

19.02.2010

Desfiintarea contractelor

Contractele reprezintă o garanţie a părţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor corelative la termen şi în bune condiţii. Ce se întamplă, în schimb, atunci când partea contractantă nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile asumate ? Puteţi să terminaţi contractul cu daune minime pentru dvs.? Şi dacă da, în ce modalitate?

citeste mai mult

18.02.2010

Contractul de mandat

Mandatul este un contract prin care o persoană, numită mandant, o împuterniceşte pe alta, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama sa şi să o reprezinte în anumite situaţii. Contractul de mandat este reglementat prin Codul civil, ca fiind, în principiu, un contract cu titlu gratuit, intuitu personae (încheiat în considerarea persoanei împuternicite şi având la bază încrederea mandantului în mandatar) şi consensual, ce ia naştere prin voinţa părţilor, fără a fi necesară vreo formalitate specială.

citeste mai mult

18.02.2010

Contract de antrepriza, raspunderea antreprenorului

Vi s-a prestat vreun serviciu sau v-aţi construit o casă şi aveţi probleme cu antreprenorul dvs? Nu reuşiţi să remediaţi defecţiunile de la imobilele construite în pripă şi doar cu scopul de a vă lua banii ? Iată câteva informaţii despre ceea ce ar trebui să însemne răspunderea antreprenorului.

citeste mai mult

17.02.2010

Contract renta viagera

Pentru persoanele care nu au venituri sau au venituri insuficiente pentru a duce o viaţă decentă, dar deţin în proprietate un bun (o locuinţă, un teren etc.) pe care ar putea să îl înstrăineze, o soluţie este contractul de rentă viageră.

citeste mai mult

17.02.2010

Contractul de comodat

Noţiunea de contract de comodat este din ce în ce mai des întâlnită în relaţiile contractuale, datorită avantajelor pe care această formă de contract le implică. Contractul de comodat este pe scurt spus un "împrumut de folosinţă", în baza căruia o persoană transmite spre folosinţă alteia, un bun deteminat , cu obligaţia celui ce a primit bunul de a-l restitui la finalizarea/încetarea contractului în acceaşi stare în care l-a primit.

citeste mai mult

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite