topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Drept procesual penal

07.06.2011

Denunțarea calomnioasă

Denunțarea calomnioasă face parte din infracțiunile care aduc atingere unor activități de interes public, fiind reglementată în art.259 Cod penal.

Denunțarea calomnioasă reprezintă învinuirea mincinoasă făcută prin denunț sau plângere, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o anume persoană. Forma agravantă a acestei fapte penale este dacă se realizează prin producerea ori ticluirea  de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte.

 

citeste mai mult

05.04.2011

Ce reprezintă pedeapsa penală?

Aşa cum s-a stabilit prin lege, pedeapsa penală este o măsura de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplica de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cauzând totodată anumite lipsuri şi restricţii a drepturilor lor.

citeste mai mult

14.02.2011

Mijloacele de probă în procesul penal

În dreptul penal, informaţiile pe care le furnizează o probă prin conţinutul său nu pot fi administrate decât prin intermediul unor mijloace prevăzute de Codul de procedură penală, denumite mijloace de probă.

citeste mai mult

09.11.2010

Reprezentarea in procesul penal

Desfăşurarea activităţilor procesuale penale presupune participarea activă în cauză a părţilor care îşi realizează drepturile şi îşi promovează nemijlocit interesele. Totuşi, există situaţii când părţile nu pot fi prezente la activităţile procesual penale, dar procesul trebuie să îşi urmeze cursul. Atunci când părţile lipsesc, pentru a da o continuitate poziţiei acestora, legea permite ca ele să fie reprezentate.

 

citeste mai mult

03.11.2010

Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori în procesul penal

Dacă orice persoană care are cunoştinţe dobândite direct cu propriile simţuri despre fapte sau împrejurări privitoare la o cauză penală poate dobândi calitatea de martor, în Codul de procedură penală se prevăd anumite incompatibilităţi, în sensul că persoana care este martor, să fie scutită de obligaţia de a depune declaraţie.

citeste mai mult

09.03.2010

Citaţia – act procedural în procesul penal

O persoană poate fi chemată în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată, în scris printr-un document care poartă denumirea de citaţie. Chemarea persoanelor în faţa organelor de cercetare penală poate fi făcuta şi prin notă telefonică sau telegrafică.

citeste mai mult

08.03.2010

Plângerea prealabilă – mod de sesizare a organelor de cercetare penală

Necesitatea restabilirii ordinii de drept încălcate prin săvârşirea infracţiunilor a condus la instituirea regulei potrivit căreia declanşarea şi desfăşurarea procesului penal se face din oficiu (principiul oficialităţii procesului penal).

citeste mai mult

06.03.2010

Partea responsabilă civilmente în procesul penal

Într-un proces penal se constituie ca părţi: inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.

citeste mai mult

06.03.2010

Acţiunea civilă în cadrul procesului penal

Prin săvârşirea unei infracţiuni este posibil să se producă pe lângă urmarile socialmente periculoase şi un prejudiciu material sau moral în dauna unei persoane fizice sau juridice, caz în care infracţiunea este şi sursa unor obligaţii civile, iar acţiunea civilă devine mijlocul legal prin care persoana pagubită material cere sa îi fie reparat prejudiciul cauzat.

citeste mai mult

05.03.2010

Partea civilă în procesul penal

Eşti o persoana care a suferit un prejudiciu material sau moral printr-o infracţiune şi doreşti sa se constituie ca parte in procesul penal? Iată câteva lămuriri referitore la ceea ce înseamnă noţiunea de "parte civila" într-un proces penal şi paşii care trebuie urmaţi in vederea constituirii sub aceasta forma.

citeste mai mult

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite