topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Drept civil

21.05.2012

Servitutile

Codul civil aduce o nouă formă servituților.Această instituție de drept este reglementată în noul Cod Civil în art.755- 772 și reprezintă acel drept real principal, derivat, perpetuu și indivizibil, constituit asupra unui imobil numit fond aservit, pentru uzul și utilitatea altui imobil, numit fond dominant, care aparține altui proprietar.

 

 

citeste mai mult

20.10.2011

Răspunderea pentru fapta altuia in noul cod civil 2011

 

Având în vedere că Noul Cod Civil a intrat în vigoare începând cu data de 1 octombrie, pentru persoanele interesate, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un rezumat denumit ”Noul Cod Civil pe interesul tuturor”, în care sunt prezentate modificările și adăugirile aduse vechiului Cod Civil.

 

citeste mai mult

02.09.2011

Ce drepturi succesorale au mostenitorii in noul cod civil ?

O problemă foarte des dezătută din codul civil este cea cu privire la rezerva succesorală și cotitatea disponibilă. Articolul prezinta informatii detaliate cu privire la reglematarile rezervei succesorale in noul cod civil.

citeste mai mult

03.06.2011

Raspunderea civila delictuala

Răspunderea civilă se prezintă sub două forme: răspundere civilă delictuală și răspundrere civilă contractuală. Răspunderea civilă delictuală este reglementată de art.998-1003 Cod Civil, ea fiind o specia de răspundere juridică prin intermediul căreia o persoană care a cauzat altei persoane un prejudiciu este obligată să îl repare.

citeste mai mult

03.06.2011

Violarea secretului corespondenţei

Inviolabilitatea secretului corespondenţei este garantată prin art. 28 din Constituţia României, unde se arată că: ”Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.”

citeste mai mult

30.03.2011

Ce este simulația?

Uneori, între doua sau mai multe persoane se poate încheia concomitent două acte juridice sau contracte, unul ce devine cunoscut terților, este aparent și un altul care exprimă voința reală, adevărată a părților, care rămâne însă ascuns, nu este adus la cunoștința terțelor persoane. Astfel, părțile cunosc adevăratele relații contractuale dintre ele, în timp ce terții se cred că între părți s-a încheiat un alt tip de contract. De exemplu, părțile pot încheia în mod aparent o vanzare-cumpărare, dar în realitate întenționează să facă o donație și încheie un act secret (contraînscris) de donație cu privire la același bun sau plătesc în realitate, conform actului secret, un preț mult mai mic decât cel prevăzut în actul aparent.

citeste mai mult

23.03.2011

Ce este fidejusiunea?

De multe ori poate v-ați întâlnit cu situația ca o persoană să garanteze pentru o altă persoană că v-a executa în locul acesteia obligația pe care și-a asumat-o. O astfel de garanție se folosește de exemplu în contractele de credit bancar, dar se poate utiliza și în alte tipuri de contracte, încheiate chiar între persoane fizice. Această formă de garanție este numită fidejusiune sau cauțiune.

citeste mai mult

18.03.2011

Curatela minorului

În dreptul civil român se pune foarte mare accent pe idea de protecției a minorului, a drepturilor şi intereselor sale, instituindu-se în acest sens diferite măsuri de ocrotire atât a persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice.

citeste mai mult

16.03.2011

Ce este clauza penală?

În diferite contracte se poate întâlni o anumită clauză prin care părțile se obligă ca în cazul în care nu execută contractul să platească celeilalte părți o sumă de bani drept despăgubire. Aceasta este denumită clauză penală.

citeste mai mult

14.03.2011

Posesia

De multe ori atunci când se discută despre dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil pe calea uzucapiunii, pentru a se împlini termenul impus de uzucapiune posesorul actual al bunului se folosește și de posesia exercitată asupra bunului respectiv de antecesorul său.

citeste mai mult

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite