topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

 
mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Abonare newsletter stiri juridice

In cazul in care doriti sa va abonati la ultimele noutati legislative, utlimele stiri, informatii complete din domeniul juridic va rugam dati click pe butonul de mai jos.

abonare newsletter

 

Ultimele legi

24.12.2012

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22.12.2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 21 decembrie 2012,

Luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale,

Reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse , nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor,

Elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

În temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

citeste mai mult

16.12.2012

OUG privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

OUG 84 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Luând în considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern,

Având în vedere că prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniulbugetar, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar precum şi alte măsuri fiscal-bugetare, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2012,

Ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2013 ar genera un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi respectiv asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,vând în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, dar şi necesitatea compatibilizării dispoziţiior Legiinr. 148/2012 cu Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea electronică a facturilor,Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,În temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar în anul 2013

 

 

citeste mai mult

12.11.2012

Lege nr.203 pentru modificarea si completarea OUG 195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice

L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670  din 3 august 2006, cu modificările  şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

citeste mai mult

10.11.2012

OUG reglementări în domeniul organizării alegerilor parlamentare

OUG nr. 67 din 06.11.2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Luând în considerare timpul scurt rămas până la data desfăşurării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, având în vedere necesitatea asigurării unui proces electoral corect şi coerent, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. - Articolul 55

citeste mai mult

Ultimele stiri

24.11.2015

Excepție de neconstituționalitate privind dispoziții ale Codului Muncii admisă de Curtea Constituțională

În comunicatul de presă al Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale, se arată că, în data de 24.11.2015, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.60 alin.(1) lit.g) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, conform cărora: „(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:[...] g) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat."

 

 

citeste mai mult

31.10.2015

Declararea zilelor de 31 octombrie, 1 si 2 noiembrie zile de doliu national pe teritoriul României

Guvernul României a adoptat în ședința de guvern din data de 31 octombrie 2015 Hotărârea de Guvern nr. 906 pentru declararea zilelor de 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie 2015 zile de doliu național pe teritoriul României.

Hotărârea a fost adoptată în memoria victimelor incendiului ce a avut loc în data de 30 octombrie 2015 în sectorul 4 din municipiul București.

În zilele de doliu național toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă.

Drapelul României în bernă se mai arborează:

- la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituțiilor de învățământ de orice grad, instituțiile de cultură și misiunile diplomatice ale României;
- la punctele pentru trecerea frontierei, precum și în aeroporturi, porturi, gări și autoagări;

- ca pavilion pe navele de orice fel și pe ambarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc.

Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință.

În zilele de 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie 2015, posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură își vor adapta programul în mod corespunzător.

 

citeste mai mult

20.10.2015

Îmbogățirea fără justă cauză a statului în detrimentul patrimoniului contribuabilului

În comunicatul de presă al Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale se precizează că în ziua de 20 octombrie 2015, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.124 alin 1 raportate la cele ale art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora: ”(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art.117 alin 2 si 21 sau la art 70, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabilor.”

Dispozițiile art. 70 din OG 92/2003 rpivind Codul de procedura fiscală la care se raportează prevederile art.124 alin 1 din același cod au următorul conținut:”(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluționează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. (2) În situațiile în care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informații suplimentare relevante pentru laurea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între dat solicitării și data primiri informațiilor solicitate.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a

citeste mai mult

13.10.2015

Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Statutul polițistului

În comunicatul de presă al Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale se precizează că în ziua de 13 octombrie , Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit d din Constituția României și al art 29 din Legea nr 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art 26 alin 3 din legea nr 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora ”Metodologia privind evaluarea polițistului se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor”.

În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi,

citeste mai mult

Ultimele articole

09.02.2013

Încadrarea juridică a faptei de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, în ipoteza în care autorizaţia provizorie de circulaţie şi-a încetat valabilitatea şi având aplicate plăcuţe  cu numărul provizoriu expirat

Înalta Curte de Casație și Justiție - completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii, formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin sesizarea Nr. 7738/2276/III-5/2012, cu privire la încadrarea juridică a faptei de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul în ipoteza în care autorizaţia provizorie de circulaţie şi-a încetat valabilitatea şi având aplicate plăcuţe cu numărul provizoriu expirat.
În cererea procurorului general al României se arată că jurisprudenţa actuală în materie penală evidenţiază două orientări cu privire la această problemă de drept şi, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel:

citeste mai mult

31.01.2013

Calcularea termenului pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis printr-o hotarare pronuntata recent care este data de la care se calculeaza termenul de 30 de zile in care un angajator poate aplica o sanctiune disciplinara conform Codului Muncii. Decizia ICCJ vine dupa ce la finalul lunii septembrie 2012 Procurorul general al Romaniei ceruse Instantei supreme, printr-un recurs in interesul legii, pronuntarea unei hotarari prin care sa se asigure interpretarea unitara a prevederilor legale in materie, in conditiile in care instantele le aplicau diferit.

citeste mai mult

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite