topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Despre noi

În toate mediile şi în special in mediul on-line se oferă “consultantă juridică”, gratuită sau contra unor sume de bani. De cele mai multe ori vă înscrieţi pe site-uri în speranţa că veţi obţine răspunsuri rapide şi care să vă satisfacă nevoile.

Iată câteva repere pentru a vă ghida în multitudinea de informatii şi oferte primite în mediul on-line pentru a putea beneficia de consultanţă juridică corectă, oferită de personal calificat.

Activitatea de consiliere juridică este atributul exclusiv al personalului specializat, ca de exemplu avocaţi ce pot să asigure pentru clienţi consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa organelor de jurisdicţie, de urmărire penală şi în faţa notarilor publici.

De la data intrării în vigoare a Legii nr.51/1996 privind exercitarea profesiei de avocat persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor legi să acorde consultanţă juridică îşi încetează această activitate.

Interdicţia de a presta servicii de consultanţă juridică de alte persoane fizice sau juridice este preluata şi de Codul de Clasificare a Ocupațiilor din Economia României, care include activitatea de consultanţă juridică la codul 6910 şi menţionează totodată activităţile juridice în categoria celor  interzise pentru persoanele fizice autorizate (pfa), întreprinzătorii titulari ai întreprinderilor individuale, întreprinderile familiale, societăţile de tip SRL, SA, SNC, SCS.

În completarea acestor informatţii menţionăm ca legiutorul a prevăzut în mod expres în Statutul avocaţilor că “Este interzisă, sub sancţiunile prevăzute de lege, exercitarea oricărei activităţi specifice profesiei de avocat de către o persoană fizică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe Tabloul avocaţilor sau de către o altă persoană juridică, cu excepţia societăţii civile profesională de avocaţi cu răspundere limitată.”

În exercitarea activităţii, avocaţii se pot organiza sub forma cabinetelor individuale, cabinetelor asociate sau societăţilor civile profesionale.

Consultaţiile juridice pot fi acordate în scris sau verbal, în domenii de interes pentru client, precum:

a)redactarea şi/sau furnizarea către client, prin orice mijloace, după caz, a opiniilor juridice şi informaţiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată;

b)elaborarea de opinii legale;

c)elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenţii, statute etc.) şi asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;

d)elaborarea proiectelor de acte normative;

e)participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condiţiile legii;

f)orice alte consultaţii în domeniul juridic.

Cu toate acestea, atunci când alegeţi persoana ce vă asigură consultanţă juridică, să aveţi în vedere nu numai notorietatea acesteia, ci şi posibilele cazuri de “conflicte de interese”, deoarece există conflict de interese, în situaţia în care în activitatea de consultanţă, când la data solicitării sale, avocatul care are obligaţia de a da clientului său o informaţie completă, loială şi fără rezerve, nu-şi poate îndeplini misiunea fără a compromite interesele unuia sau a mai multor clienţi, prin analiza situaţiei prezentate, prin utilizarea mijloacelor juridice preconizate, fie prin concretizarea rezultatului urmărit.

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite