topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Dreptul familiei

14.05.2012

Efectele divortului

Noul Cod civil prin art. 383-384 prezintă principalele efecte ale divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți. Din momentul rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii de divorț, calitatea de soț încetează.

 

 

citeste mai mult

09.05.2012

Nulitatea căsătoriei

O altă noutate adusă de noul Cod civil este nulitatea căsătoriei, aceasta reprezintă sancțiunea aplicabilă în cazul nerespectării cerințelor prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei.

citeste mai mult

25.04.2012

Obligația financiară de întreținere între soți în caz de divorț

Noul Cod civil stabilește în art.389 dreptul la întreținere pentru soțul divorțat care se află în nevoie din cauza unei incapacități de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. Dreptul la întreținere se stabilește până la un sfert din venitul net al celui obligat la plata ei, în raport cu mijloacele sale și cu starea de nevoie a creditorului. Această întreținere, împreună cu întreținerea datorată copiilor, dacă este cazul, nu poate depăși o jumătate din venitul net al celui obligat la plată.

citeste mai mult

07.10.2011

Desfacerea casatoriei, divortul in noul cod civil 2011

Informatii complete despre desfacerea casatoriei sau divortul asa cum sunt stipulate ele in noul cod civil intrat in vigoare la data de 01.10.2011. Modalitatile juridice prin care puteti desface casatoria dintre soti in nou cod civil.

citeste mai mult

30.09.2011

Relatiile dintre soti in noul cod civil publicat in 2011

Relațiile dintre soți reprezintă unul dintre subiectele de actualitate ale vieții cotidiene și de multe ori punct de plecare în litigiile civile. Noul Cod civil subliniază scopul încheierii căsătoriei , și anume întemeierea unei familii.

 

 

citeste mai mult

30.03.2011

Ce este căsătoria putativă?

Prin căsătorie putativă se înţelege acea căsătorie care, deşi este nulă sau anulabilă, legea îi păstrează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a pronunţat nulitatea, efectele unei căsătorii valabile, pentru soţul sau soţii de bună-credinţă la încheierea ei.

citeste mai mult

14.03.2011

Tăgada paternităţii

Negarea paternităţii pe cale judecătorească - tăgada de paternitate, urmăreşte înlăturarea prezumţiilor de paternitate. Astfel, prin acţiunea în tăgada paternităţii soţul femeii căsătorite care a născut un copil, urmăreşte să răstoarne în justiţie prezumţia de paternitate care operează împotriva sa.

citeste mai mult

21.02.2011

Cartea de identitate - document de identificare al persoanei fizice

Potrivit Legii nr.105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, evidenţa cetăţenilor români care domiciliază în România se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora, de Ministerul de Interne, prin formaţiunile de evidenţă a populaţiei, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei.

citeste mai mult

30.01.2011

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Conform prevederilor Legii 277/ 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei , Hotărârii nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,  alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în funcţie de venituri şi de numărul copiilor din familie, limita maximă de venituri până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei este 370 lei/persoană.

citeste mai mult

09.12.2010

Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui

Este de principiu că o persoană fizică nu-şi poate schimba numele de familie şi/sau prenumele în mod arbitrar şi numai prin voinţa sa. Fiind un atribut de identificare al prsoanei fizice în raporturile familiale şi sociale, este uşor să întelegem că interesul social este ca numele să fie cât mai statornic.

citeste mai mult

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite