topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Termeni şi condiţii

 

VĂ RUGĂM CITIŢI CU ATENŢIE ENUNŢUL DE MAI JOS, CARE SE APLICĂ ACESTUI SITE ŞI TUTUROR MATERIALELOR DIN INTERIORUL LUI.

 

1. Generalităţi:

Va multumim pentru accesarea site-ului www.consult-avocat.ro (denumit in cele ce urmeaza "Site-ul"). Accesul la prezentul Site precum şi folosirea lui sunt permise numai în concordanţă cu termenii şi condiţiile de mai jos şi cu legea statului român. Pentru utilizarea acestui Site este necesară citirea şi acceptarea acestor termeni şi condiţii în totalitate.

 

Prin accesarea şi folosirea Site-ului, confirmaţi că aţi citit şi acceptat aceşti termeni şi condiţii. Utilizarea Site-ului de către dumneavoastră implică acceptarea neconditionată a acestor termeni şi condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm încetaţi navigarea pe acest Site.

 

Acest Site este sub controlul şi este operat de: Cabinetul de avocatură Roxana Coman, cu sediul in mun. Câmpina, str.Viitorului nr.3A, jud.Prahova, România (denumit în continuare "Cabinetul").

 

Cabinetul de avocatură Roxana Coman prin www.consult-avocat.ro, îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificări asupra conţinutului Site-ului, cât şi a acordului de utilizare, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

 

2. Copyright:

Acest Site este proprietatea Cabinetului de avocatura Roxana Coman. Site-ul este protejat de copyright. Copyright-ul sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la texte, imagini, sunete, layout, conţinut, precum şi orice alte materiale din interiorul acestui Site sunt proprietatea exclusivă Cabinetului de avocatura Roxana Coman.

 

Este permisă navigarea pe Site, reproducerea unor  pasaje prin listare, download-are pe disc, şi înstrăinarea către alte persoane, dar, în toate cazurile, doar pentru scopuri non-comerciale, adică numai în scop informaţional personal. Nici o reproducere a oricărei părţi a acestui Site nu poate fi vândută sau distribuită în scopuri comerciale şi nici nu poate fi modificată, sau folosită în alte lucrări, publicaţii sau site-uri, fie că este vorba de un format electronic sau tipărit, fie de postare pe alt site. Nu se acordă vizitatorilor acestui Site nici un fel de licenţă sau drept de către Cabinetul de avocatura Roxana Coman în ceea ce priveşte conţinutul prezentului Site.

3. Conţinutul Site-ului:

Informaţia conţinută în acest Site are caracter general şi a fost introdusă cu bună-credinţă. Cabinetul de avocatura Roxana Coman garantează acurateţea informaţiilor conţinute în acest Site, dar menţionează că acestea nu trebuie considerate ca fiind relevante în anumite situaţii specifice.

Nici o informaţie conţinută în acest Site nu constituie o recomandare pentru investire în activitatea sau serviciile Cabinetului de avocatura Roxana Coman.

Cabinetul de avocatura Roxana Coman şi/sau colaboratorii săi nu pot fi făcuţi răspunzători pentru vreo pierdere, distrugere, sau pagubă (incluzând, dar fără a se limita la orice pierdere de profit, indirectă, incidentală sau pe cale de consecinţă), care poate decurge din accesul sau folosinţa prezentului Site.

Cabinetul de avocatura Roxana Coman îşi rezervă dreptul de a face schimbări şi corecturi în prezentul Site, atunci când doreşte şi fără o notificare prealabilă.

 

4. Politica de confidenţialitate

Cabinetul de avocatură Roxana Coman respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor. Cabinetul de avocatură Roxana Coman se angajazã sã nu transmitã datele personale ale utilizatorilor Site-ului cãtre terti şi sã le foloseascã numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi şi/sau cu cei interesaţi de servicile juridice asigurate de acest Cabinet sau de informaţiile juridice existente pe Site, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea Site-ului şi a serviciilor/ofertelor acestuia.

 

Cabinetul de avocatură nu încurajeazã SPAM-ul, nu furnizeazã adresa dumneavoastrã de e-mail unor terşi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferã, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui Site, nu divulgã adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care acceseazã paginile acestui Site, fãrã acordul dumneavoastrã explicit, scris, prealabil. Orice utilizator care a furnizat explicit pe Site-ul Cabinetului adresa sa de e-mail pentru solicitarea de servicii de consultanţă juridică şi/sau pentru lansarea unei întrebări şi/sau pentru activitati ulterioare de marketing direct, poate opta ca aceasta să fie ştearsa din baza de date a Cabinetului, fi printr-o cerere scrisă trimisă pe adresa mun. Campina, str.Viitorului nr.3A jud.Prahova, fie printr-un mesaj de „Dezabonare", expediat conform instrucţiunilor din mesajele de informare (newsletter).

 

5. Limite ale utilizarii Site-ului

Atunci cand accesaţi Site-ul declaraţi că sunteţi de acord să folosiţi acest serviciu numai in scopuri legale. Mai exact vă obligaţi să:

a) nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afisaţi, publicaţi, reproduceţi, acordaţi licenţe, creaţi produse derivate, transferaţi sau vindeţi orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui Site web;

b) nu veţi permite sau nu veţi autoriza vreo terţă persoană să folosească Site-ul pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin oricarei legi sau dispoziţii legale în vigoare, de natură obscenă, ameninţător, agresiv, defăimător, rasistă etc;

c) nu veţi desfăşura şi nu veţi permite desfăşurarea activităţilor de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului" (Denial of Service); utilizatorii care violeaza securitatea Site-ului, a sistemelor sau retelelor serverelor pe care acesta este menţinut, pot fi acţionaţi în instanţă, civil şi penal.

 

Prin accesarea şi utilizarea acestui Site declaraţi că sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere şi să nu actionaţi Cabinetul în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de catre un terţ, rezultată din utilizarea Site-ului şi a Internetului, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de alta natură), cost, acţiune, proces, pretenţie, stricăciune, prejudiciu, cheltuială (inclusiv cheltuieli de judecată) sau altă răspundere, suferită în vreun fel ca urmare a încălcării sau ignorării de către vizitator a acestor termeni şi condiţii.

 

6. Protecţia datelor personale.

Operatorul datelor personale colectate prin acest Site este:

Cabinetul de avocatură Roxana Coman

Notificare înregistrată la ANSPDCP sub nr.14665/2009

Viitorului, 3A

Campina, Jud Prahova

România

 

Cabinetul de avocatura Roxana Coman se angajează să protejeze datele personale ale vizitatorilor acestui Site şi să respecte legislaţia română referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (conform prevederilor Legii nr. 677/2001 şi normelor emise în aplicarea sa, precum şi orice alte acte normative ce vor deveni incidente în cauză).

Important:

Această pagină conţine numai informaţii cu caracter general, cu scop de informare prealabilă.

Orice operaţiune de prelucrare a datelor cu caracter personal ce se va desfăşura prin intermediul acestui Site, va fi insoţită de informaţii detaliate şi explicite, care să vă permită să faceţi alegerile corespunzătoare, în conformitate cu drepturile şi interesele dvs legitime, aplicabile de la caz la caz.

 

„Datele personale" se referă la informaţiile personale de identificare pe care le putem colecta de la vizitatorii acestui Site, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.

 

Cabinetul de avocatura Roxana Coman va înregistra doar acele date personale pe care le veţi completa de bună-voie. Cabinetul de avocatura Roxana Coman vă asigură că nu va colecta nici-un fel de date personale cu ocazia vizitarii acestui Site de catre dumneavoastră, dacă nu ne veţi furniza voluntar aceste date, printr-o manifestare de voinţă expresă şi neechivocă în acest sens.

Atunci când ne furnizaţi aceste date personale,  vă vom indica în mod expres scopul în care intenţionăm să folosim acele informaţii în felurile descrise în cadrul acestor Termeni legali, sau în cadrul prezentului Site şi vă vom cere consimţământul expres şi neechivoc pentru orice asemenea utilizare.

 

Scopurile tipice sunt următoarele:

 

(i) Răspunsul la cererile dumneavoastră

Atunci când ne trimiteţi datele dumneavoastră personale în contextul de a ne pune o întrebare sau de a formula o cerere vom folosi datele pe care ni le furnizaţi pentru a răspunde la întrebarea/cererea dumneavoastră.

 

(ii)   Îndeplinirea unui contract

S-ar putea să folosim datele personale transmise nouă, atunci când solicitaţi încheierea unui contract de asistenţă juridică, în scopul de a asigura îndeplinirea acelui contract. O astfel de utilizare de date personale va fi făcută numai în vederea respectării intereselor dvs legitime ori pentru îndeplinirea prevederilor unui contract.

 

(iii)  Marketing direct

Atunci când veti menţiona în mod expres în cererea dvs. că doriţi să primiţi informaţii despre serviciile de asistenţă juridică, vă vom trimite din timp în timp informaţii şi / sau oferte despre produsele şi / sau serviciile noastre, care considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastră. Numai printr-o asemenea cerere vom considera că v-aţi exprimat acordul pentru folosirea datelor dvs. personale, acestea fiind utilizate numai in limitele acestui acord. Oricând, însă, vă puteţi retrage (cu "dezabonare") din asemenea contract viitor. O asemenea retragere/ dezabonare va conduce la încetarea oricărei astfel de trimiteri către dvs.

 

Pe de altă parte, aveţi dreptul de a limita sau interzice folosirea datelor dumneavoastră personale, sau de a întrerupe orice legătură a dumneavoastră cu prezentul Site în orice moment. Vă rugăm să completaţi un formular electronic sau să trimiteţi prin poştă, pe adresa noastra, cererea dvs. în acest sens, precum şi orice altă cerere, întrebare sau comentariu referitotoare la folosirea datelor dumneavoastră personale.

 

Durata prelucrărilor

Intenţia noastră este aceea de a păstra un contact permanent cu clienţii noştri şi de a iniţia legături strânse cu potenţiali clienţi. De aceea, scopul nostru este să vă oferim o pagină interactivă, care, printre altele, are drept scop să răsplătească fidelitatea vizitatorilor săi.

În acest sens, pentru un contact permanent, intenţia noastră este ca prelucrarea datelor dvs să fie efectuată pentru o perioadă cât mai îndelungată.

Pentru orice operaţiune pe care urmează să o facem asupra datelor dvs personale vă vom solicita acordul prealabil, expres şi neechivoc, cu privire la durata de prelucrare propusă de noi sau vă vom oferi alternative care să satisfacă nevoile dvs.

Dupa încetarea prelucrării, datele dvs vor fi şterse sau transformate în date anonime, ce urmează a fi folosite numai în scopuri statistice.

 

Persoane împuternicite

Aşa cum am arătat mai sus, când va fi necesar din motive organizatorice, s-ar putea să angajăm terţe părţi ca să proceseze sau să analizeze datele pe care le colectăm prin acest Site, inclusiv datele personale ale dumneavoastră. De exemplu, Site-ul poate fi întreţinut sau găzduit de o agenţie specializată de servicii IT. Aceste terţe părţi sunt obligaţe prin contract să nu folosească datele dumneavoastră personale în nici un alt fel decât cel pe care l-am precizat, iar identitatea lor vă va fi dezvaluită încă de la început, astfel încat să vă puteţi manifesta acordul sau dezacordul, în deplină cunoştinţă de cauză.

 

Alte informaţii care ar putea fi solicitate:

Probabil aţi auzit de "cookies," care reprezintă fişiere sau părţi de informaţie care sunt stocate de browser-ul dumneavoastră în hard driver-ul computerului dumneavoastră. Când reveniţi pe Site-ul nostru, serverul - care stochează materialele de pe Site-ul nostru - recunoaşte vizitele dumneavoastră precedente în Site-ul nostru, pe baza acestor cookies, şi poate vedea că aţi mai furnizat informaţii personale în cadrul Site-ului.

Cele mai multe browsere de internet sunt setate iniţial să accepte aceste cookies. Dacă preferaţi altfel, puteţi seta computerul personal să refuze aceste cookies sau să vă alerteze atunci când aceste cookies sunt trimise. Însă acest refuz ar putea să vă limiteze accesul la anumite părţi pe care veţi încerca să le accesaţi în cadrul Site-ului sau să vă aducă în imposibilitatea de primi informaţii personalizate atunci când vizitaţi acest Site. În plus, încercăm în mod constant să îmbunătăţim modul de promovare a Site-ului nostru. Pentru a reuşi să facem acest lucru, am putea măsura eficacitatea prezenţei noastre pe web, determinând calea străbătută de dumneavoastră până aţi ajuns la Site-ul nostru.

Ar putea fi colectate şi informaţiile despre computerul dumneavoastră, cum ar fi IP-ul conexiunii dumneavoastră (numărul asociat computerului dumneavoastră de fiecare dată când navigaţi în internet), sau tipul browserului de Internet pe care îl folosiţi, precum şi tipul sistemului de operare folosit. Totul pentru a asigura o cât mai bună experienţă web pentru vizitatorii Site-ului, şi pentru a fi siguri că sunt o sursă eficientă de informaţii.

Aceste informaţii menţionate mai sus nu constituie date personale.

 

Securitatea informaţiilor:

Cabinetul de avocatură Roxana Coman va face tot ce îi stă în putinţă să păstreze securitatea datelor dumneavoastră personale. Toate datele dumneavoastră personale de identificare sunt supuse accesului restricţionat pentru a preveni accesul neautorizat, modificarea lor, sau folosirea în scopuri nedorite.

Drepturile dumneavoastră

Conform legislaţiei României privind protecţia datelor personale, unele din cele mai importante drepturi ale dumnevoastră includ:

a) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dvs personale sunt sau nu sunt prelucrate de noi;

b) dreptul de a vă retrage consimţământul pentru procesarea datelor personale ale dumneavoastră, la care aţi consimţit anterior;

c) dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

- după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- după caz, transformarea în date anonime a datelor personale, a căror prelucrare nu este conformă legii;

- notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform punctelor de mai sus, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

d) dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit si fără nici o justificare, ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

 

Orice solicitare scrisă în acest sens, datată şi semnată de solicitant va fi trimisă pe adresa Campina, str.Viitorului nr.3A, jud.Prahova.

 

7. Litigii

Orice litigii ce izvorăsc din utilizarea, vizitarea şi/sau solicitarea de servicii de asistenţă juridică, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Cabinetului de avocatură Roxana Coman.

 

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite