topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

Sectiunea de intrebari si raspunsuri Avocat OnLine

Raspunsuri oferite de avocati online la problemele dvs. juridice. Toate intrebarile postate in sectiunea consultanta juridica gratuita vor vi postate in sectiunea Avocat Online.

Vezi toate intrebarile si raspunsurile din sectiunea Avocat Online

18.03.2011

Curatela minorului

În dreptul civil român se pune foarte mare accent pe idea de protecției a omului, a drepturilor şi intereselor sale, instituindu-se în acest sens diferite măsuri de ocrotire atât a persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice.

Printre măsurile de protecţie a persoanei se numără şi curatela. Instituția curatelei este consacrată în Capitolul III, art.152-157 din Codul familiei, curatela reprezentând instituția de drept civil prin care se realizează ocrotirea unor persoane fizice care, aflându-se în anumite situații special prevăzute de lege, nu pot să-și exercite drepturile și să-și apere interesele.

Potrivit art.152 din Codul familiei curatela, ca măsură de ocrotire, se instituie în următoarele cazuri:

 1. dacă din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o persoană, deși capabilă, nu poate personal să își administreze bunurile și să își apere interesele în condiții mulțumitoare și din motive temeinice nu-și poate numi un reprezentant

 2. dacă din cauza bolii sau din alte motive, o persoană deși capabilă nu poate nici personal și nici prin reprezentant să ia măsurile necesare în cazurile a căror rezolvare nu suferă amânare

 3. dacă din cauza bolii sau din alte motive, părintele sau tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele persoanei ce reprezintă sau ale cărei acte le încredințează

 4. dacă o persoană, fiind obligată să lipsescă vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar general

 5. dacă o persoană a dispărut fără a se avea știri despre ea și nu a lăsat un mandatar general

Curatela poate fi de asemenea instituită la cererea celui ce urmează a fi reprezentat (persoana are capacitate de exercițiu deplină) sau în unele situații crerea mai poate fi făcută și de soțul celui care urmează a fi reprezentat, a rudelor acestuia sau a tutorelui ( in aceasta situație este necesar consimțământul persoanei care urmează a fi reprezentată).

Nu în ultimul rând, curatela mai poate fi instituită din oficiu, de către instanță în situațiile expres prevăzute de lege.

În jurisprudență, curatela se clasifica în mai multe categorii , în funcţie de mai multe criterii, Astfel, în funcție de puterile acordate curatorului, există:

 • curatelă specială - în cadrul căreia curatorul este împuternicit să încheie un singur act şi

 • curatelă generală - în cadrul căreia curatorul este împuternicit să se ocupe de persoana și patrimoniul unei persoane, încheind acte de conservare și de administrare.

În funcţie de durata pentru care este instituită această măsură, curatela poate fi:

 • curatelă provizorie - instituită pe o perioadă scurtă de timp şi

 • curatelă permanentă - instituită pe o durată nelimitată de timp

De asemenea curatela se mai clasifică și în funcție de capacitatea persoanelor vizate de această măsură, ea având forma de:

 • curatela persoanelor capabile, destinată ocrotirii persoanelor cu capacitate deplină de exercițiu aflate în situații speciale şi

 • curatela persoanelor incapabile, destinată ocrotirii persoanelor lipsite capacitate de exercițiu sau cu, capacitate de exercițiu restrânsă

În practica judiciară au fost reținute următoarele atribuții ale curatorului față de persoana pe care o reprezintă:

 • ocrotirea persoanei reprezentate

 • ocrotirea patrimoniului

 • administrarea bunurilor persoanei reprezentate în mod corect, fără a prejudicia patrimoniul și bunurile acestuia

 • reprezentarea sau asistarea persoanei reprezentate ori de câte ori este nevoie la încheierea actelor judiciare (curatorul nu poate încheia acte de dispoziție, ci numai acte de conservare și administrare).

Încetarea curatelei se poate produce în situațiile expuse mai jos:

 1. curatela încetează dacă persoana ocrotită moare, dacă bolnavul se însănătoșește sau dacă persoana dispărută a reapărut,

 2. în situația în care curatorul decedează sau este pus sub interdicție,

 3. în cazul îndepărtării curatorului ,

 4. în situația înlocuirii la cererea curatorului, care de regulă se poate înfăptui după 3 ani de la numire,

 5. prin voința persoanei reprezentate sau a celui care a solicitat curatela, în momentul în care au încetat cazurile care au determinat instituirea ei.

Curatorul la fel ca și tutorele trebuie să raspundă față de pagubele provocate persoanei reprezentate în cazul în care nu administrează în mod corespunzător patrimoniul acestuia.

În ceea ce privește ridicare curatelei, aceasta poate fi oricând ridicată de instanța de judecată, când se consideră necesar potrivit legislației în vigoare.

În caz de urgența, conform art.44 din Codul de procedură civilă, dacă persoana fizică este lipsită de capacitate de exercițiu a drepturilor civile și nu are reprezentant legal, instanța la cererea părților interesate va putea numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii în vigoare.

Această practică a fost confirmată şi prin DECIZIA Nr. XXXVII din 7 mai 2007 pronunţată de ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE- SECŢIILE UNITE şi publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 06/11/2007, prin care s-a stipulat în mod expres modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedură civilă , în sensul că „revine instanţei pe rolul căreia se află cauza competenţa de soluţionare a cererii formulate de partea interesată pentru numirea unui curator special".De asemenea instanța va putea numi un curator special în caz de conflicte de interese între reprezentant și cel reprezentat sau când o persoană juridică, chemată să stea în judecată, nu are reprezentant legal. Numirea acestor curatori de face de către instanța de competentă să hătărască asupra cererii de chemare in judecată.

 

 

 

Articolul are nevoie de completare

Consideri ca acest articol are nevoie de completari ? Ai gasit acest articol pe internet si nu corespunde cerintelor tale ?

Ai sansa sa ajuti si pe alti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

 
mmagazin online de piese moto, echipament moto

Propune un nou articol

Daca nu gasesti la noi pe site un articol asa cum doresti, poti propune un nou articol juridic !

Ai sansa astfel sa ajuti si pe alti internauti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

propune un nou articol

 

Abonare newsletter stiri juridice

 
 • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
 • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
 • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
 • Tel.:0244/576.436
 • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
 • Fax:0244/576.643
 • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
 • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite