topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

Sectiunea de intrebari si raspunsuri Avocat OnLine

Raspunsuri oferite de avocati online la problemele dvs. juridice. Toate intrebarile postate in sectiunea consultanta juridica gratuita vor vi postate in sectiunea Avocat Online.

Vezi toate intrebarile si raspunsurile din sectiunea Avocat Online

18.02.2010

Contractul de mandat

Aţi fost sau intenţionaţi să fiţi împuterniciţi de o terţă persoană pentru a-i rezolva anumite probleme?

Forma legală sub care se poate face această împuternicire este mandatul. Mandatul este un contract prin care o persoană, numită mandant, o împuterniceşte pe alta, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama sa şi să o reprezinte în anumite situaţii.

Contractul de mandat este reglementat prin Codul civil, ca fiind, în principiu, un contract cu titlu gratuit, intuitu personae (încheiat în considerarea persoanei împuternicite şi având la bază încrederea mandantului în mandatar) şi consensual, ce ia naştere prin voinţa părţilor, fără a fi necesară vreo formalitate specială.

În literatura de specialitate şi în practică se consideră că mandatarul trebuie să fie împuternicit prin procură autentică numai în cazul în care legea prevede o asmenea formă pentru validitatea actului juridic ce urmează a fi încheiat de mandatar. Pentru a oferi libertatea de decizie a părţilor Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 prevede că părţile pot fi reprezentate la autentificarea unu act de un mandatar cu procură autentică, fără a distinge după cum forma autentică a procurii este cerută de lege sau este hotărâtă numai de părţi.

În baza unui contract de mandat, mandatarul va putea încheia în numele şi pe seama persoanei ce l-a împuternicit numai acte juridice (contracte sau acte unilaterale, cum ar fi contracte de vanzare-cumpărare, acceptarea sau renunţarea la o moştenire), actele materiale putând avea numai un caracter accesoriu (de exemplu inspectarea/verificarea unui bun pe care mandatarul urmează a-l cumpăra pentru mandant).

Totodată trebuie ştiut că mandatarul nu poate realiza/încheia acte juridice cu caracter strict personal pentru mandant, cum ar fi încheierea unui testament în numele acestuia.

În ceea ce priveşte întinderea mandatului acesta poate fi special sau general. Pentru a putea administra sau conserva anumite bunuri în numele şi pe seama mandantului, este suficient un mandat general, însă pentru a încheia acte de dispoziţie (şi anume acte ce vizează dreptul de proprietate asupra unor bunuri, cum ar fi încheierea unei tranzacţii, ipotecarea unui imobil etc) este necesar un mandat special în care să se menţioneze în mod expres limitele mandatului, obiectul său şi obligaţiile părţii împuternicită. De asemenea, pentru a putea fi reprezentaţi în instanţă, de regulă, este necesar un mandat special, respectiv o procură notarială specială.

Ca urmare a actelor încheiate de mandatar pe seama mandantului, în limita puterilor ce i-au fost conferite prin mandat, între mandant şi terţi iau naştere raporturi juridice, mandatarul angajându-l pe mandant în relaţia/raportul juridic cu terţii respectivi. În schimb, în actele încheiate de mandatar cu depăţirea împuternicirii primite ( de exemplu realizarea de acte de dispoziţie în baza unui mandat pentru acte de administrare) nu obligă pe mandatar, dacă acesta nu le-a ratificat/acceptat expres sau tacit.

În baza contractului de mandat, persoana împuternicită are următoarele obligaţii:

 • să execute mandatul, aşa cum a fost împuternicit;
 • să dea socoteală mandantului despre modul în care şi-a îndeplinit împuternicirea, mandatarul fiind dator în virtutea acestei obligaţii să restituie mandantului tot ce i s-a predat în baza procurii, reprectiv bunuri, documente, etc.

În ceea ce priveşte sumele de bani pe care mandatarul le-a încasat pe seama şi în numele mandantului, mandatarul trebuie să le restituie la încetarea mandatului. Dacă el le-a folosit în scopuri personale, aceste sume produc dobânzi din ziua întrebuinţării, fără a fi necesară vreo punere în întârziere. În schimb, dacă sumele de bani nu au fost întrebuinţate, acestea dau naştere la dobânzi de la data la care au fost solicitate de mandant. La rândul său mandatarul trebuie: - să-l plătească pe mandatar pentru serviciile efectuate, atunci când este prevăzut în contract,

 • să restituie mandatarului toate cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea mandatului;
 • mandantul nu poate să refuze plata acestor cheltuieli, chiar dacă operaţia în vederea căreia a fost conferit mandatul nu a putut fi executată/finalizată; de asemenea, mandantul nu poate să ceară reducerea cheltuielilor lor pe motiv că ar fi exagerate, dacă mandatarului nu i se poate imputa vreo culpă.

consultanta juridica articole pe aceeasi tema tipareste articolul

Articolul are nevoie de completare

Consideri ca acest articol are nevoie de completari ? Ai gasit acest articol pe internet si nu corespunde cerintelor tale ?

Ai sansa sa ajuti si pe alti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

completeaza articolul

 
mmagazin online de piese moto, echipament moto

Propune un nou articol

Daca nu gasesti la noi pe site un articol asa cum doresti, poti propune un nou articol juridic !

Ai sansa astfel sa ajuti si pe alti internauti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

propune un nou articol

 

Abonare newsletter stiri juridice

In cazul in care doriti sa va abonati la ultimele noutati legislative, utlimele stiri, informatii complete din domeniul juridic va rugam dati click pe butonul de mai jos.

abonare newsletter

 
 • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
 • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
 • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
 • Tel.:0244/576.436
 • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
 • Fax:0244/576.643
 • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
 • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite