topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Contract individual de muncă

13.04.2011

Formarea profesională a salariaților

Conform Codului Muncii (art. 190), atât în varianta actuală, cât și după modificarea acestuia prin Legea nr.40/2011, ce va intra în vigoare din 1 mai 2011, angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională a tuturor salariaților, cel puțin o dată la 2 ani, dacă au minimum 21 de salariați, respectiv cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați.

citeste mai mult

21.03.2011

Scurte considerații asupra modificărilor aduse contractului individual de muncă

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003-Codul muncii pentru care guvernul României și-a asumat răspunderea în fața parlamentului, are un număr de 92 de modificări ale unor articole și un număr de 29 de abrogări a unor alineate sau articole.

Cele mai importante modificări survin la Titlul VIII - Contractele colective de muncă, unde din 12 articole mai ramân în vigoare 2 articole, dintre care unul este modificat. Urmând ca prevederile referitoare la contractele colective de muncă să fie cuprinse într-o lege specială.

De altfel încă din modificarea primului articol al Codului muncii observăm că nu se mai face o distincție între raporturile individuale și colective de muncă, modificarea referindu-se la domeniul raporturilor de muncă și la modul în care se efectuează controlul aplicării regelmentărilor din acest domeniu, precum și jurisdicția muncii.

citeste mai mult

11.02.2011

Accesiunea imobiliară artificială

Accesiunea în sine constă în "incorporarea materiala a unui lucru mai puțin important într-un lucru  mai important.În cazul în care proprietatea celor doua bunuri aparține la două persoane distincte, titularul dreptului asupra bunului mai important devine și titularul bunului mai puțin important.

Accesiunea imobiliară artificală se încadrează în categoria pârghiilor juridice în baza cărora se poate obține dreptul de proprietate. În drept, accesiunea imobiliară artificială este reglementată prin art.492 - art.494 Cod civil.

citeste mai mult

15.07.2010

Cand se suspenda plata indemnizatiei de somaj ?

Persoanele care indeplinesc conditiile de  acordare a somajului stipulate in Legea nr.76/2002 trebuie sa cunoasca faptul ca au anumite obligatii si ca in anumite cazuri se poate suspenda ori poate inceta plata indemnizatiei de somaj.

citeste mai mult

19.04.2010

In ce cazuri inceteaza de drept contractul individual de munca?

Contractul individual de muncă poate înceta conform Codului muncii, fie de drept, la îndeplinirea anumitor condiţii prevăzute de lege, fie prin acordul părţilor, fie ca urmare a voinţei uneia dintre părţi, angajat sau angajator.

citeste mai mult

19.04.2010

Mai exista sau nu carnetele de munca?

Legislaţia privind întocmirea şi completarea carnetelor de muncă a cunoscut mai multe schimbări în ultima perioadă în tendinţa legiuitorului de a se renunţa la acestă formă de evidenţă şi a se înlocui cu un sistem electronic, care să nu mai implice formalităţi greoaie şi dificultăţi de completare. De când intră însă în vigoare noul sistem de evidenţă a vechimii în muncă, a drepturilor salariale şi a altor informaţii privind fiecare salariat?

citeste mai mult

15.04.2010

Delegarea salariatului

De multe ori salariaţii trebuie să presteze munca într-un alt loc decât cel obişnuit, în care îşi desfăşoara în mod normal activitatea. Acest lucru se realizează prin intermediul instituţiei delegării.

citeste mai mult

15.04.2010

Inregistrarea contractului de munca

Orice angajator trebuie să ştie că nu poate angaja o personă fără să încheie un contract individual de muncă în scris şi să îl înregistreze la organele competente.

citeste mai mult

12.04.2010

Ce informatii trebuie comunicate salariatului la angajarea in munca?

La momentul încheierii unui contract individual de muncă, dar şi la modificarea acestui contract, angajaţii trebuie să fie informaţi de către angajatori cu privire la anumite aspecte legate de raportul de muncă.

citeste mai mult

12.04.2010

Detasarea salariatului

Detaşarea este una din modalităţile în care are loc modificarea contractului de muncă al unei persoane în ceea ce priveşte locul muncii. Prin detaşare salariatului i se schimbă temporar locul muncii din dispoziţia angajatorului său, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări la acesta.

citeste mai mult

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite