topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

Sectiunea de intrebari si raspunsuri Avocat OnLine

Raspunsuri oferite de avocati online la problemele dvs. juridice. Toate intrebarile postate in sectiunea consultanta juridica gratuita vor vi postate in sectiunea Avocat Online.

Vezi toate intrebarile si raspunsurile din sectiunea Avocat Online

04.03.2011

Neglijenţa în serviciu

Constituie infracţiune de neglijentă în serviciu, art. 249 Cod penal, încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a creat o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele prevăzute în art. 145 Cod penal sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane.

Pentru a constitui infracţiunea de neglijenţă în serviciu, încălcarea unei îndatoriri de serviciu trebuie să cauzeze o tulburare însemnata bunului mers al unui organ, instituţie de stat sau privată ori al unei societăţi comerciale, sau o pagubă patrimoniului acestora ori o vătămare importantă a intereselor legale al unei persoane.

Obiectul juridic îl constituie relaţiile sociale referitoare la respectarea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici şi ceilalţi funcţionari, astfel că aceste atribuţii să se îndeplinească în bune condiţii pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii publice în instituţii şi unităţi economice, fără a se produce perturbări sau prejudicii, precum şi ocrotirea intereselor legale ale persoanelor fizice.

Infracţiunea de neglijenţă în serviciu nu poate fi săvârşită decât de un funcţionar public sau de un alt funcţionar, acesta reprezentând şi subiectul respectivei infracţiuni care desfăşoară o activitate neglijentă, păgubitoare.

Sub aspectul laturii obiective, neglijenţa în serviciu constă, în încălcarea unei îndatoriri de serviciu prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, încălcare care a produs una din urmările prevăzute în textul legii.

Astfel, prin "îndatorire de serviciu" se înţelege tot ceea ce cade în sarcina unui funcţionar public sau a altui funcţionar, potrivit normelor care reglementează serviciul respectiv. Aceste norme sunt variate şi sunt cuprinse în legi, hotărâri guvernamentale, regulamentare, instrucţiuni etc. Unele dintre ele stabilesc îndatoriri cu caracter general, adică îndatoriri care revin tuturor funcţionarilor, iar altele prevăd îndatoririle specifice fiecărei categorii de funcţionari.

Dispoziţia data unui funcţionar de către un organ ierarhic superior în baza unei prevederi legale a cărei aplicare intră în competenţa sa, constituie o îndatorire de serviciu pentru subordonat, astfel încât nerespectarea ei din culpă angajează răspunderea penală pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu.

Prin „încălcarea unei îndatoriri de serviciu " se înţelege nerespectarea, neluarea în seamă a unei îndatoriri. Încălcarea acestei îndatoriri de serviciu poate fi săvârşită fie printr-o inacţiune - neîndeplinirea acelei îndatoriri, fie printr-o acţiune - îndeplinirea ei în mod defectuos.

Astfel în cazul neîndeplinirii unei îndatoriri de serviciu făptuitorul, dând dovada de pasivitate, omite efectuarea unei sarcini de serviciu. Omisiunea săvârşită poate fi totala, atunci când făptuitorul nu-şi îndeplineşte în întregime îndatorirea de serviciu sau parţială atunci când şi-o îndeplineşte numai în parte. De asemenea, omisiunea făptuitorului poate privi o singură îndatorire de serviciu sau mai multe asemenea îndatoriri.

În cazul îndeplinirii în mod defectuos a unei îndatoriri de serviciu, făptuitorul îşi îndeplineşte obligaţia, dar altfel de cum s-ar fi cuvenit să şi-o îndeplinească.

Infracţiunea de neglijenta in serviciu presupune, sub aspectul laturii subiective, vinovăţia făptuitorului sub forma culpei, care poate fi simplă sau cu previziune. În cazul culpei simple, făptuitorul nu prevede urmarea faptei sale, deşi putea şi trebuia să o prevadă, iar în cazul culpei cu previziune, el prevede posibilitatea survenirii urmării, dar crede fără temei că aceasta nu se va produce.

Neglijenţa în serviciu, săvârşindu-se din culpă, nu este susceptibilă de tentativă. Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care se produce urmarea periculoasă a faptei.

Sancţiunea pentru săvârşirea unei astfel de infracţiunii, este închisoarea de la o luna la 2 ani sau cu amenda, iar daca fapta a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu  închisoarea de la 2 la 10 ani.

 

Articolul are nevoie de completare

Consideri ca acest articol are nevoie de completari ? Ai gasit acest articol pe internet si nu corespunde cerintelor tale ?

Ai sansa sa ajuti si pe alti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

 
mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Propune un nou articol

Daca nu gasesti la noi pe site un articol asa cum doresti, poti propune un nou articol juridic !

Ai sansa astfel sa ajuti si pe alti internauti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

propune un nou articol

 

Abonare newsletter stiri juridice

 
  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite