topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

Sectiunea de intrebari si raspunsuri Avocat OnLine

Raspunsuri oferite de avocati online la problemele dvs. juridice. Toate intrebarile postate in sectiunea consultanta juridica gratuita vor vi postate in sectiunea Avocat Online.

Vezi toate intrebarile si raspunsurile din sectiunea Avocat Online

17.05.2010

Suspendarea judecatii in procesul civil

În cursul unui proces pot apărea anumite situaţii când fie părţile sau una din părţi doreşte să suspende pentru o anumită perioadă derularea litigiului, fie intervin anumite cauze care determină prin ele însele suspendarea judecăţii. Aflaţi în continuare care ar fi principalele situaţii în care cursul unui proces se suspendă sau poate fi suspendat de către instanţa de judecată.

Suspendarea judecăţii poate fi dispusă de instanţă în condiţiile art.242 din Codul de procedura civilă, fie dacă ambele sau toate părţile cer acest lucru, fie dacă niciuna dintre părţi nu se prezintă la termenul de judeată , respectiv la strigarea cauzei. În acest din urmă caz, instanţa va suspenda cauza numai dacă niciuna dintre părţi nu a cerut anterior judecata litigiului în lipsă. Există şi situaţii în care judecata se suspendă de drept, indiferent de voinţa părţilor, instanţa fiind obligată să dispună suspendarea. Aceste situaţii sunt enumerate de art.243 din Codul de procedura civilă:

 • prin moartea uneia dintre părţi, dacă partea interesată nu cere termen pentru introducerea în cauză a moştenitorilor
 • prin interdicţie sau punere sub curatelă a unei părţi până la numirea tutorelui sua curatorului
 • prin moartea mandatarului uneia dintre părţi, survenită cu mai puţin de 15 zile înainte de termenul de judecată
 • prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului
 • prin deschiderea procedurii insolvenţei asupra reclamantului, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.

Suspendarea intervine de drept numai dacă aceste cauze apar înainte de finalizarea dezbaterilor. Dacă oricare dintre aceste cauze a intervenit după închiderea dezbaterilor, instanţa va pronunţa hotărârea, nemaifiind obligată să dispună suspendarea cauzei. Alte cauze de suspendare, prevăzute de art.244 Cod procedura civilă, pot determina suspendarea judecăţii, dar aceasta este lăsată de legiuitor la aprecierea instanţei. Astfel instanţa trebuie să analizeze dacă situaţia respectivă este de natură să determine suspendarea şi dacă se încadrează în cauzele menţionate de art.244. Aceste cauze sunt:

 • când dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul uei judecăţi
 • când s-a început urmărirea  penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea.

În aceste doua situaţii, cauza se suspendă pâna la data la care hotărârea pronunţată în litigiul ce a determinat suspendarea rămîne irevocabilă. În toate situaţiile de suspendare menţionate mai sus, instanţa va pronunţa o încheiere pe care partea interesată o poate ataca separat cu recurs pe toată perioada cât durează suspendarea. Pentru ca un litigiu ce a fost suspendat pentru motivele menţionate anterior să fie repus pe rol, partea interesată va face o cerere de redeschidere a cauzei, în situaţiile în care suspendarea a intervenit prin învoiala părţilor sau faţă de lipsa lor. Dacă suspendarea a intervenit pentru motivele enumerate de art.243, aşa cum au fost enumerate mai sus, partea interesată va formula o cerere de redeschidere şi va indica după caz, moştenitorii, curatorul, tutorele sau administratorul judiciar, în funcţie de motivul suspendării. Cererile pentru redeschiderea judecăţii numite şi cereri de repunere pe rol se timbrează cu jumătate din taxa datorată pentru actiunea principală ce face obiectul litigiului, dacă suspendarea se datorează părţilor. Atenţie însă, lipsa de stăruinţă a părţilor, respectiv omisiunea acestora de a repune cauza pe rol în anumite termene poate conduce, în condiţiile legii, la perimarea cauzei.

Articolul are nevoie de completare

Consideri ca acest articol are nevoie de completari ? Ai gasit acest articol pe internet si nu corespunde cerintelor tale ?

Ai sansa sa ajuti si pe alti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

 
mmagazin online de piese moto, echipament moto

Propune un nou articol

Daca nu gasesti la noi pe site un articol asa cum doresti, poti propune un nou articol juridic !

Ai sansa astfel sa ajuti si pe alti internauti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

propune un nou articol

 

Abonare newsletter stiri juridice

 
 • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
 • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
 • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
 • Tel.:0244/576.436
 • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
 • Fax:0244/576.643
 • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
 • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite