topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

Sectiunea de intrebari si raspunsuri Avocat OnLine

Raspunsuri oferite de avocati online la problemele dvs. juridice. Toate intrebarile postate in sectiunea consultanta juridica gratuita vor vi postate in sectiunea Avocat Online.

Vezi toate intrebarile si raspunsurile din sectiunea Avocat Online

07.03.2011

Competenţa teritorială a instanţelor de judecata în materie civilă

Vorbind de competenţa teritorială, distingem între competenţa teritorială de drept comun, competenţa teritorială alternativă şi competenţa teritorială exclusivă, după cum cererea se introduce la instanţa de drept comun din punct de vedere teritorial, reclamantul având posibilitatea alegerii între mai multe instanţe deopotrivă competente sau cererea trebuie introdusă numai la o anumită instanţă. Astfel, competenţa teritorială presupune o delimitare între competenţele instanţelor de judecată de acelaşi grad, fiind şi criteriul cu ajutorul căruia se stabileşte care dintre organele judiciare de acelaşi grad pot soluţiona anumite cauze.

Din punct de vedere al competenţei teritoriale, de regulă, cererea se introduce la instanţa în raza căreia domiciliază pârâtul. Dacă pârâtul are domiciliul în străinătate sau nu are domiciliul cunoscut, cererea se poate depune la instanţa reşedinţei sale din ţară, iar dacă nici aceasta nu este cunoscută, la instanţa domiciliului sau reşedinţei reclamantului. În cazul în care, în afară de domiciliul său, pârâtul are, în mod firesc, o îndeletnicire profesională, sau deţine una sau mai multe aşezări agricole, comerciale sau industriale, cererea se poate face şi la instanţa locului acelor aşezări sau îndeletnici, dar numai pentru obligaţiile patrimoniale ce decurg sau care se pot executa în acel loc.

Cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se realizează:

- la instanţa sediului ei principal;

- la instanţa locului unde ea are reprezentanţă pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate printr-un reprezentant al acesteia sau din fapte săvârşite de acesta.

Atunci când cererea de chemare în judecată se introduce împotriva unei asociaţii ori societăţi fără personalitate juridică, aceasta se depune la instanţa de la domiciliul persoanei care are calitatea de preşedinte sau director al asociaţiei sau societăţii, ori la instanţa de la domiciliul oricăreia dintre asociaţi. Cererile împotriva statului, direcţiilor generale, regiilor publice, caselor autonome şi administraţiilor comerciale se pot face fie la instanţele din municipiul Bucureşti, fie la cele din reşedinţa judeţului unde domiciliază reclamantul.

În situaţia în care mai multe judecătorii din circumscripţia aceluiaşi tribunal sunt competente să judece cererile mai sus menţionate, acestea se introduc în municipiul Bucureşti la Judecătoria Sectorului 4 sau la judecătoria din localitatea de reşedinţă a judeţului. Ezistă şi situaţia când o cerere este formulată împotriva mai multor pârâţi, atunci, acesta poate fi depusă la instanţa competentă pentru oricare din aceştia sau la instanţa competentă pentru oricare dintre debitorii principali (când există obligaţii accesorii).

De la regula generală, sunt prevăzute şi anumite excepţii privind introducerea cererii şi la alte instanţe decât cea în raza căreia se află domiciliul pârâtului. Astfel, dacă se solicită executarea, anularea sau rezilierea unui contract, cererea poate fi introdusă la instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea obligaţiei. Însa dacă obiectul cererii îl constituie acordarea de despăgubiri în materie de asigurare, cererea se poate face la instanţa în circumscripţia căreia se află domiciliul asiguratului, bunurile asigurate sau locul unde s-a produs accidentul.

În cazul cererilor ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, competentă este instanţa locului de plată, iar pentru cererile ce privesc obligaţii comerciale, competentă este instanţa locului unde obligaţia a luat naştere sau aceea a locului plăţii.

În afară de instanţa de la domiciliul pârâtului, cererile formulate de ascendenţi/descendenţi pentru pensie de întreţinere pot fi depuse şi la instanţa de la domiciliul reclamantului, iar cererile ce izvorăsc dintr-un fapt ilicit, la instanţa de la locul săvârşirii faptului ilicit, şi la instanţa de la locul săvârşirii contravenţiei pentru plângerile contravenţionale.

O situaţie specială priveşte cererea referitoare la bunurile imobile unde este stabilită expres instanţa la care aceasta urmează să fie depusă, respectiv instanţa în circumscripţia căreia este situat imobilul. Dacă imobilul se află în raza de competenţă a mai multor instanţe, cererea se introduce la instanţa de la domiciliul sau reşedinţa pârâtului, dacă acestea se află în vreuna din aceste circumscripţii. În caz contrar, cererea se depune la oricare din instanţele în raza cărora este situat imobilul.

În materie de moştenire, pentru cazurile expres prevăzute de lege, competenţa revine instanţei de la cel din urmă domiciliu al defunctului.

În materie comercială, până la sfârşitul lichidării în fapt, cererea se introduce la instanţa locului unde societatea îşi are sediul principal, iar în materia reorganizării judiciare şi a falimentului, cererea se depune la tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul principal al debitorului.

 

Articolul are nevoie de completare

Consideri ca acest articol are nevoie de completari ? Ai gasit acest articol pe internet si nu corespunde cerintelor tale ?

Ai sansa sa ajuti si pe alti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

 
mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Propune un nou articol

Daca nu gasesti la noi pe site un articol asa cum doresti, poti propune un nou articol juridic !

Ai sansa astfel sa ajuti si pe alti internauti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

propune un nou articol

 

Abonare newsletter stiri juridice

 
  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite