topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

Sectiunea de intrebari si raspunsuri Avocat OnLine

Raspunsuri oferite de avocati online la problemele dvs. juridice. Toate intrebarile postate in sectiunea consultanta juridica gratuita vor vi postate in sectiunea Avocat Online.

Vezi toate intrebarile si raspunsurile din sectiunea Avocat Online

23.09.2011

Calculul termenelor de prescriptie in noul cod civil 2011

Prescripția extinctivă sau liberatoriere prezintă o modalitate eficientă de asigurare a stabilității și securității în raporturile juridice, menită să asigure înlăturarea incertitudinii din circuitul civil.

Prescripția extinctivă este definită în Noul Cod Civil în dispozițiile art. 2500 - 2544 în Cartea a VI-a, în capitolul intitulat "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor", unde se reiau prevederile Decretului nr.167/1958, la care se adaugă numeroase îmbunătăţiri , precum şi o reglementare generală a termenelor de decădere, toate acestea constituind o noutate absolută în dreptul civil roman.

Noul Cod Civil delimitează prescripția dreptului material la acțiune față de prescripția dreptului de a cere executarea silită, supusă dispozițiilor Codului de Procedură Civilă, care se vor complete cu cele de drept comun în măsura în care nu sunt suficiente.

În ceea ce privește începutul prescripției extinctive, aceasta începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea dreptului său.

Noul Cod civil reglementează atât situaţii în care discutăm despre imprescriptibilitatea dreptului la acţiune, cât şi cazuri în care se instituie termene speciale de prescripţie sau cazuri săpeciale în care intervine prescripţia.

1. Dreptul la acţiune rămâne în unele situaţii imprescriptibil.

Astfel dreptul la actiune este imprescriptibil în cazurile prevăzute de lege, precum si ori de câte ori, prin natura sau obiectul dreptului subiectiv ocrotit, exercitiul său nu poate fi limitat în timp.

În afara cazurilor prevăzute mai sus sunt imprescriptibile drepturile privitoarela:

 • actiunea privind apărarea unui drept nepatrimonial, cu exceptia cazului în care prin lege se dispune altfel;
 • actiunea în constatarea existentei sau inexistentei unui drept;
 • actiunea în constatarea nulitătii absolute a unui act juridic;
 • actiunea în constatarea nulitătii absolute a certificatului de mostenitor, dacă obiectul său îl constituie fie stabilirea masei succesorale, fie partajul succesoral, sub condiţia acceptării mostenirii în termenul prevăzut de lege.

2. Dreptul la acţiune în cazul drepturilor accesorii

Odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal, se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel. În cazul în care un debitor este obligat la prestaţii succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare dintre aceste prestaţii se stinge printr-o prescripţie deosebită, chiar dacă debitorul continuă să execute una sau alta dintre prestaţiile datorate.

3. Termenul general de prescripţie

Termenul general al prescripției rămane la 3 ani, aşa cum a fost fixat prin Decretul nr.167/1958.

4. Termene speciale de prescriţie

Noul Cod Civil propune reglementarea unor noi termene de prescripție extinctivă.

a. Termenul de prescripţie de 10 ani

Se prescrie în termen de 10 ani dreptul la actiune privitor la:

1. drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescriptie;

2. repararea prejudiciului moral sau material cauzat unei persoane prin tortură oriacte de barbarie sau, după caz, a celui cauzat prin violentă ori agresiuni sexualecomise contra unui minor sau asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a seapăra ori de a-si exprima vointa;

3. repararea prejudiciului adus mediului înconjurător.

b.    Termenul de prescriptie de 2 ani

Dreptul la actiune întemeiat pe un raport de asigurare saureasigurare se prescrie în termen de 2 ani.

c. Termenul de prescriptie de un an.

Se prescrie în termen de un an dreptul la actiune în cazul:

1. ospătarilor sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le prestează;

2. profesorilor, institutorilor, maestrilor si artistilor, pentru lectiile date cu ora, cuziua sau cu luna;

3. medicilor, moaselor, asistentelor si farmacistilor, pentru vizite, operatii saumedicamente;

4. vânzătorilor cu amănuntul, pentru plata mărfurilor vândute si a furniturilor livrate;

5. mestesugarilor si artizanilor, pentru plata muncii lor;

6. avocatilor, împotriva clientilor, pentru plata onorariilor si cheltuielilor. Termenul deprescriptie se va calcula din ziua rămânerii definitive a hotărârii sau din aceea aîmpăcării părtilor ori a revocării mandatului. În afacerile neterminate nu se vor puteacere onorarii si cheltuieli mai vechi de 3 ani;

7. notarilor publici si executorilor judecătoresti, în ceea ce priveste plata sumelorce le sunt datorate pentru actele functiei lor. Termenul prescriptiei se va socoti dinziua în care aceste sume au devenit exigibile;

8. inginerilor, arhitectilor, geodezilor, contabililor si altor liber-profesionisti, pentruplata sumelor ce li se cuvin. Termenul prescriptiei se va socoti din ziua când s-aterminat lucrarea.

În toate cazurile, continuarea lectiilor, serviciilor, actelor sau lucrărilor nuîntrerupe prescriptia pentru sumele scadente.

De asemenea se prescrie prin împlinirea unui termen de un an şi dreptul la acţiune privitor la restituirea sumelor încasate din vânzarea biletelor pentru unspectacol care nu a mai avut loc. Dacă prin lege nu se dispune altfel, se prescrie prin împlinireaunui termen de un an si dreptul la actiunea izvorâtă dintr-un contract de transport de bunuri terestru, aerian sau pe apă, îndreptată împotriva transportatorului.

În ceea ce privede disponibilitatea părţilor de a modifica termenele de prescriţie extinctivă noul Cod civil menţionează expres că este interzisă orice clauză prin care fie direct, fie indirect o actiune ar fi declarată imprescriptibilă, desi, potrivit legii, aceasta este prescriptibilă, sau invers, oactiune declarată de lege imprescriptibilă ar fi considerată prescriptibilă.

Cu toate acestea, în limitele si conditiile prevăzute de lege, părtile care au capacitatea deplină de exercitiu pot, prin acord expres, să modifice durata termenelor de prescriptie sau să modifice cursul prescriptiei prin fixarea începutului acesteia oriprin modificarea cauzelor legale de suspendare ori de întrerupere a acesteia, dupăcaz.

Termenele de prescriptie pot fi reduse sau micşorate, prin acordul expres al părtilor, fără însă ca noua durată a acestora să fie mai mică de un an si nici mai marede 10 ani, cu exceptia termenelor de prescriptie de 10 ani sau mai lungi care pot fi prelungite până la 20 de ani.

Dispozitiile mai sus menţionate nu se aplică în cazul drepturilor la actiune de care părtile nu pot să dispună si nici actiunilor derivate din contractele de adeziune, de asigurare si cele supuse legislatiei privind protectia consumatorului.

Orice conventie sau clauză contrară dispozitiilor prezentului articol este lovită de nulitate absolută.

 

 

Articolul are nevoie de completare

Consideri ca acest articol are nevoie de completari ? Ai gasit acest articol pe internet si nu corespunde cerintelor tale ?

Ai sansa sa ajuti si pe alti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

 
mmagazin online de piese moto, echipament moto

Propune un nou articol

Daca nu gasesti la noi pe site un articol asa cum doresti, poti propune un nou articol juridic !

Ai sansa astfel sa ajuti si pe alti internauti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

propune un nou articol

 

Abonare newsletter stiri juridice

 
 • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
 • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
 • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
 • Tel.:0244/576.436
 • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
 • Fax:0244/576.643
 • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
 • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite