17.07.2019

Partea responsabilă civilmente în procesul penal

Într-un proces penal se constituie ca părţi: inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.

Din dispoziţiile art. 23 şi 24 Cod Procedură Penală rezultă că în urma exercitării acţiunii penale sau a acţiunii civile, în cadrul procesului penal, anumite persoane apar ca titulare de drepturi şi obligaţii, căpătând calitatea de părţi. Partea responsabilă civilmente este persoana chemata în procesul penal să răspundă din punctul de vedere civil, deci potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului. Persoana, care deţine această calitate în cadrul procesului penal, va răspunde pentru sau alături de învinuit/inculpat la repararea prejudiciului cauzat prin  săvârşirea infracţiunii.În calitatea de parte responsabilă civilmente, puteţi participa la procesul penal personal sau prin reprezentant(împuternicit).

Aşadar, pentru a proteja o persoană care a suferit un prejudiciu material, împotriva insolvabilităţii autorului prejudiciului a fost instituită răspunderea civilă a altei persoane decât autorul infracţiunii, în urma căruia s-a produs prejudiciu material sau moral. Sunt persoane responsabile civilmente (art. 1000 din Codul civil) părinţii pentru copiii lor minori, comitenţii pentru faptele prepuşilor, profesorii pentru elevi şi meşteşugarii pentru ucenici. Astfel, orice părinte răspunde pentru pagubele create de copilul lui minor dacă sunt îndeplinite anumite condiţii cerute de lege, cum ar fi: copilul să  locuiască împreună cu părinţii, existenta unui prejudiciu, existenta faptei ilicite, etc.

Dacă copiii minori sunt internaţi într-o şcoală sau într-un centru de reeducare, părinţii numai răspund pentru pagubele create de aceştia întrucât obligaţia de supraveghere revine, în acest caz, institutorilor (profesorilor), ca persoană fizică. De asemenea, au calitate de parte responsabila civilmente in procesul penal si răspund pentru fapta altuia anumite persoane, in temeiul unor legi speciale.

Aşa cum prevede Lega nr. 22/1969, modificată prin Legea nr. 54/2004,  răspund pentru pagubele cauzate de gestionari, cei care i-au angajat fără respectarea condiţiilor legale de vârsta, studii, stagiu, lipsa antecedentelor penale , etc. si potrivit dispoziţiilor din C. fam., soţul care a beneficiat de pe urma săvârşirii infracţiunii în dauna avutului public de câtre celalalt soţ, este chemat sa răspundă civil în cadrul procesului penal, în anumite limite.

Persoana responsabilă civilmente