17.07.2019

Cum poţi să transmiţi declaraţiile fiscale on line

Ceea ce până acum era disponibil numai pentru marii contribuabili, este acum posibil pentru orice persoană juridică. Astfel,toţi contribuabilii pot depune anumite declaraţii fiscale în format on line, evitând astfel cozile şi pierderile de timp tipic româneşti.

Declaraţiile fiscale ce pot fi depuse în format electronic sunt:

Până la data de 07.09.2009, autorităţile publice implícate în derularea acestui proces trebuie să se înregistreze în Sistemul Electronic Naţional (SEN) şi să pună la dispoziţia comercianţilor formularele disponibile în format electronic, precum şi să stabilească condiţiile şi procedura de înregistrare în acest sistem.

Instituţiile şi autorităţile publice nou înfiinţate au obligaţia de a îndeplini formalităţile mai sus menţionate în termen de 30 de zile de la data înfiinţării. SEN este pus la dispoziţia autorităţilor publice de către Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (ASSI) şi poate fi descărcat de pe site-ul www.e-guvern.ro . Pentru o mai buna gestionare a acestui sistem, ASSI trebuie să înfiinţeze pâna la data de  31 decembrie 2009 un registru electronic în care să figureze toate autorităţile înscrise în acest program cu datele lor de identificare.

La rândul lor autorităţile au obligaţia să comunice ASSI orice modificare survenită asupra denumirii, datelor de contact ori asupra statutului lor în termen de 3 zile de la momentul la care o astfel de modificare a intervenit. Acest serviciu public de depunere a formularelor on line poate fi utilizat pe baza unui certificat electronic valid, emis de catre ASSI, contribuabilii persoane juridice achitând un tarif anual de utilizare in cuantum de 46 de lei, fara TVA.

De la momentul intrării in vigoare a HOTĂRÂRII nr.862/2009, declaratiile depuse de catre orice contribuabil prin SEN sunt singura modalitate legala de transmitere in format electronic a acestora. Actul normativ mai sus menţionat prevede şi sancţiuni cuprinse între 500 – 10.000 ron pentru diferite contravenţii ce pot fi săvârşite de autorităţile publice prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de leguitor.