26.02.2020

Cerere chemare in judecata

Cererea de chemare în judecată este înscrisul care investeşte instanţa de judecată cu soluţionarea unei anumite cauze. De multe ori aceasta este formulată de persoane fără cunoştinţe juridice sau de practicieni aflaţi la început de drum şi apare necesitatea de a o completa, modifica sau preciza.

Pentru a putea înţelege condiţiile în care se poate completa sau modifica cererea de chemare în judecată, trebuie să ştiţi în primul rând când sau până când puteţi face o astfel de modificare.

În acest sens,  trebuie să aveţi în vedrere prevederile a două articole din Codul de procedură civilă, şi anume art. 132 alin. 1 şi art.134. Art.132 alin.1 prevede că: "La prima zi de înfăţişare instanţa va putea da reclamantului un termen pentru întregirea sau modificarea cererii precum şi pentru a propune noi dovezi." O primă problemă considerăm că este noţiunea de "prima zi de înfăţişare". Legal, noţiunea este definită de art.134, care spune că "este socotită ca prima zi de înfăţişare cea în care părţile, legal citate, pot pune concluzii". Mai simplu spus, prima zi de înfăţişare este cea în care părţile sunt prezente la instanţă sau dacă lipsesc sunt citate, instanţa este formată conform dispoziţiilor legale (completele sunt alcătuite din numărul corect de judecători, cauza este judecată de acelaşi judecător, fiind respectat principiul continuităţii etc) şi părţile se pot judeca pe cererea de chemare în judecată. Termenul pentru modificarea sau completarea cererii fie se acordă de instanţa de judecată la cererea reclamantului, fie este solicitat de reclamant. De asemenea, şi dacă nu este solicitat acesta poate formula, o cerere de completare sau modificare, din proprie iniţiativă, conform principiilor mai jos menţionate. Textul de lege vizează situaţiile în care reclamantul doreşte să-şi completeze sau să-şi modifice cererea.

Se poate observa că leguitorul a făcut distincţie între două categorii de cereri, şi anume cererile de întregire/completare şi cele de modificiare. Cererile de întregire sau completare, cum mai sunt ele numite în practică, au ca obiect completarea lipsurilor din cuprinsul cererii iniţiale, cum ar fi de exemplu prezentarea unor elemente suplimentare pentru identificarea bunurilor revendicate sau pentru completarea /explicarea unor evenimente. Cererile de modificare sunt acelea prin care reclamantul intenţionează să schimbe elemente importante ale cererii de chemare în judecată. Se poate considera cerere de modificare, cea prin care reclamantul poate solicita chemarea în judecată a altor persoane, schimbarea obiectului cererii (de exemplu în loc de revendicarea unui bun se cere numai predarea acestuia) sau schimbarea temeiului legal al acţiunii sale. Dispoziţia leglă cu privire la momentul până la care se poate face completarea sau modificarea cererii nu este una imperativă, deoarece consideram că  în mare parte este prevăzută în interesul pârâtului. Drept urmare, pâpâtul poate consimţi, expres sau tacit,  la modificarea sau completarea cererii şi după prima zi de înfăţişare.

Cu toate acestea nu se consideră ca cererea de chemare în judecată este modificată sau completată, şi nu se va acorda un nou termen, în cazul în care reclamantul :