26.02.2020

Ce este clauza penală?

În diferite contracte se poate întâlni o anumită clauză prin care părțile se obligă ca în cazul în care nu execută contractul să platească celeilalte părți o sumă de bani drept despăgubire. Aceasta este denumită clauză penală.

Așadar clauza penală este o convenție a părților unui contract, prin care acestea evaluează convențional despăgubirile  sau daunele-interese pentru acoperirea prejudiciului suferit de una din părți în caz  de neexecutare a obligațiilor contractuale de către celaltă parte. Clauza penală poate fi inclusă de părți direct în contractul încheiat sau poate fi cuprinsă într-un act separat, însă întodeauna este necesar ca o astfel de clauză să fie stabilită anterior producerii prejudiciului. Conform Codului Civil, clauza penală constă în obligația debitorului (partea care nu și-a executat obligația) de a presta creditorului (partea în favcoarea căreia trebuia executata obligația) o sumă de bani sau o altă valoare patrimonială (evaluabilă în bani), în cazul în care nu își execută obligația contractuală, o execută cu întârziere sau necorespunzator.

Prin fixarea anticipată a cuantumului prejudiciului de către părți prin stipularea unei clauze penale, părțile contractante nu mai trebuie să se adreseze justiției pentru ca aceasta să evalueze și stabilească prejudiciul și nu mai sunt nevoite să probeze întinderea acestui prejudiciu. Clauza penală are caracterul unui contract astfel încât trebuie să îndeplinească toate condițiile de validitate ale unui contract și în același timp are forța obligatorie a unui contract. În aceste condiții, chiar dacă una din părți se adresează instanței de judecată, aceasta nu are posibilitatea de a micșora sau mări cuantumul clauzei penale și nici nu poate să verifice întinderea prejudiciului suferit de partea respectivă.

Ceea ce trebuie reținut este că legea interzice stabilirea unei clauze penale în contractele de împrumut, în cazul acestora fiind datorata, în caz de neexecutare sau executare cu întarziere, dobânda legala aplicabila.

În toate cazurile pentru a deveni aplicabilă clauza penală, trebuie să fie îndeplinite condițiile legale pentru acordarea de despăgubiri, respectiv condițiile răspunderii civile a părții care nu și-a executat corespunzător sau la termen obligațiile pe care și le-a asumat prin contract.