26.02.2020

Ce este ajutorul de deces și cine poate beneficia de acest drept?

Ajutorul de deces este reglementat în prezent de dispozițiile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La decesul unei persoane asigurate în sistemul public sau al unui pensionar, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, respectiv soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face dovada suportarii acestor cheltuieli.

Pentru anul 2011, cuantumul ajutorului de deces este stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, astfel: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului la suma de 2.022 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului la suma de 1.011 lei.

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Conform legii este membru de familie:

Ajutorul de deces se achită distinct, în funcție de calitatea persoanei decedate, astfel: de catre angajator, în cazul decesului salariatului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, de catre instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia sau dupa caz de catre Casa Teritorială de Pensii, respectiv Casa de pensii Sectorială (Bucuresti), în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declarație sau contract de asigurare sociala, respectiv a unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces:

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripție de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.