26.02.2020

Ce drepturi succesorale au mostenitorii in noul cod civil ?

 

O problemă foarte des dezătută este cea cu privire la rezerva succesorală și cotitatea disponibilă. De menționat este diferența care există între cele două și anume :

Rezerva succesorală este privită diferit de noul Cod Civil care definește rezerva succesorala ca pe o cotă fixă calculate tot dintr-o cotă fixă.

În sistemul legii civile române actuale, singurii moștenitori rezervatari sunt : descendenții, ascendenții privilegiați și soțul supraviețuitor, iar în ceea ce privește Noul Cod Civil acesta cuprinde toate clasele de moștenitori legali.

În ceea ce privește întinderea rezervei succesorale, aceasta variază în funcție de calitatea și numărul moștenitorilor rezervatari.

După actualul Cod Civil cuantumul rezervei succesorale este determinat sub forma unei fracțiuni din moștenire, astfel:

Potrivit art.1088 din Noul Cod Civil, specifică faptul că rezerva descendenților va fi de jumătate din cota succesorală care li s-ar fi cuvenit ca mostenitori legali, în lipsa liberalităților sau dezmoștenirilor. De aici rezultă că în cazul unei dezmoșteniri de către defunct a unicului său copil, acesta tot va avea dreptul la o rezervă de ½ din averea părintelui său, urmând ca restul cotei de ½ să se împartă mod corespunzător între moștenitorii legali dintr-o clasă subsecventă sau în situația unui testament , să-I revină celui gratificat prin legat.

Totodată, înlăturarea din dreptul de a moșteni ca successor legal va atrage și imposibilitatea de a beneficia de rezerva succesorală.

Și în privința cotității disponibile a soțului supraviețuitor, Noul Cod Civil aduce modificări introducând un nou sistem de calcul.

Potrivit art.972 din Noul Cod Civil, cota soțului supraviețuitor este de:

De asemenea, alin.2 al art.972 din Noul Cod Civil mentionează modalitatea de calcul a cotei soțului supraviețuitor în concurs cu moștenitori legali aparținând unor clase diferite , și anume aceasta "se stabilește ca și când acestea ar fi venit numai cu cea mai apropiată dintre ele".

În ceea ce privește dreptul de abitație al soțului supraviețuitor, acesta este gratuit, inalienabil și insesizabil și se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii moștenirii.