26.02.2020

Anulare act administrativ emis de o autoritate publica

In multe situatii va puteti lovi de emiterea unor acte abuzive sau nelegale de catre o autoritate publica ce va cauzeaza prejudicii sau va lezeaza interesele dvs. legitime. In continuare va prezentam posibilitatile legale de actiune impotriva unor asemenea acte.

Actul normativ care reglementeaza aceste actiuni si situatiile in care se pot formula este Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

Astfel, in cazul in care o autoritate publica (fie ca e vorba deo autoritate centrala - minister sau de una locala -primarie, consiliu local, consiliu judetean etc.), puteti sa actionati in vederea revocarii sau dupa caz, anularii actului administrativ nelegal.

In primul rand, intr-o asemenea situatie trebuie mai intai sa parcurgeti o etapa prealabila si anume sa formulati o plangere la organul/autoritatea emitenta sau organul ierarhic superior, in termen de 30 de zile de la data la care vi s-a comunicat actul administrativ pe care il contestati. Prin aceasta plangere solicitati revocarea actului respectiv.

In situatia in care autoritatea publica nu va raspunde in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii dvs., va raspunde nefavorabil ori refuza in mod explicit sa va dea un raspuns, sunteti indreptatit sa formulati o actiune in contencios administrativ pentru a solicita instantei d e judecata anularea actului administrativ, repararea pagubei si chiar daune morale.

Instanta competenta este tribunalul - sectia de contencios administrativ (pentru anularea unor acte administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, de pana la 5 miliarde lei) sau dupa caz curtea de apel -sectia contencios administrativ pentru actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, mai mari de 5 miliarde lei, daca prin lege speciala nu se prevede altfel.

Va puteti adresa, in functie de optiunea dvs. instantei competente fie de la domiciliul dvs. Fie de la sediul autoritatii care a emis actul atacat.

Exista si o alta situatie in care va puteti adresa instantei de contencios administrativ si anume daca va  considerati vatamat intr-un drept recunoscut de lege, prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a cererii de catre o autoritate publica. In acest caz, se admite in practica instantelor, nu mai este necesara parcurgerea etapei plangerii prelabile, pentru ca aceasta ar echivala cu un nou termen de solutionare si un nou refuz de solutionare a cererii.

Conform legii, cererile prin care se solicita anularea unui act administrativ sau recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei cauzate se pot introduce in termen de 6 luni de la:

Pentru motive temeinice,  cererea poate fi introdusa si peste termenul  de 6 luni, dar nu mai tarziu de un an de la data emiterii actului sau data expirarii termenului legal de solutionare a cererii, dupa caz.

Hotararile pronuntate de instanta de contencios administrativ in prima faza de solutionare (in fond) sunt atacabile numai cu recurs.