topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Legislaţie

Ordonanta de urgenta nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea si completarea legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Având în vedere ca prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, statul român si-a asumat responsabilitatea realizarii cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciara a proprietatilor imobiliare, tinând seama de faptul ca data începerii efective a lucrarilor de teren pe teritoriul celor 19 unitati administrativ-teritoriale este stabilita în cursul lunii septembrie 2010, urmând ca în cel mai scurt timp posibil sa fie începute lucrarile de teren pe o suprafata de aproximativ 1.000.000 ha la nivelul întregii tari, în zonele rurale, întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara asigura presedintia Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România contribuie la realizarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale în Comunitatea Europeana (INSPIRE) (Directiva INSPIRE) prin dezvoltarea unui geoportal national care trebuie sa asigure prestarea serviciilor prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, prin crearea si actualizarea evidentei parcelelor de terenuri la nivel national, având în vedere directiile de actiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafetelor agricole si forestiere, sprijinirea autoritatilor executive ale administratiei publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spatiale în vederea asigurarii suportului informational necesar adoptarii unor decizii fundamentate cu privire la limitele unitatilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietatii prin finalizarea cât mai rapida a procesului de retrocedare a proprietatilor, înscrierea corecta a proprietatii în cartea funciara, sub aspect tehnic si juridic, în baza realitatii din teren, clarificarea legislatiei în domeniile cadastrului si cartii funciare, întrucât una dintre conditionalitatile impuse prin Memorandumul de întelegere semnat între Comunitatea Europeana si România la data de 23 iunie 2009 priveste simplificarea procedurilor de înregistrare a proprietatilor prin modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, constatând ca proiectul de ordonanta de urgenta nu poate fi promovat prin procedura parlamentara, fie ea si de urgenta, iar angajamentele internationale asumate de statul român nu pot fi duse la îndeplinire, întrucât toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amânata, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite