topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

Sectiunea de intrebari si raspunsuri Avocat OnLine

Raspunsuri oferite de avocati online la problemele dvs. juridice. Toate intrebarile postate in sectiunea consultanta juridica gratuita vor vi postate in sectiunea Avocat Online.

Vezi toate intrebarile si raspunsurile din sectiunea Avocat Online

21.02.2011

Cartea de identitate - document de identificare al persoanei fizice

Potrivit Legii nr.105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, evidenţa cetăţenilor români care domiciliază în România se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora, de Ministerul de Interne, prin formaţiunile de evidenţă a populaţiei, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei.

Astfel, cetăţenii români sunt luaţi în evidenţă la naştere, prin întocmirea unei fişe de evidenţă a populaţiei, pe baza datelor de stare civilă din actele de naştere, comunicate de autorităţile administraţiei publice locale câtre formaţiunea de evidenţă a populaţiei din localitatea de domiciliu.

Începând de la naştere, fiecărei persoane fizice i se atribuie un cod numeric personal care se înscrie în actele şi certificatele de stare civilă şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum şi în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei.

Aşadar, codul numeric personal(CNP) reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică. Gestionarea şi verificarea atribuirii codului numeric personal revine Ministerului de Interne, prin formaţiunile de evidenţă a populaţiei.

 

Deci, cartea de identitate, întâlnita în multe documente (cereri, adeverinţe, procese-verbale, şi/sau orice alt document de unde rezulta identificarea persoanei fizice etc.), sub forma prescurtata „CI", este documentul care se eliberează cetăţeanului român cu domiciliul în România, la împlinirea vârstei de 14 ani, şi cu care se face dovada identităţii şi a domiciliului, precum şi dovada cetăţeniei române.

Nu înseamnă că cetăţenii români care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu pot fi identificaţi. Pentru aceştia, dovada identităţii, cetăţeniei române şi a domiciliului se face cu certificatul de naştere al minorului şi cu cartea de identitate a părintelui sau a reprezentantului său legal.

 

Conform art.11 din Legea nr.105/1996, cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă al persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau a reprezentantului său legal, Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 10 ani, însa, de la împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează fără termen de valabilitate.

Cartea de identitate poate fi eliberată ori modificată în una din următoarele situaţii:

- la împlinirea vârstei de 14 ani;

- la expirarea termenului de valabilitate;

- dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

- în cazul schimbării domiciliului;

- în cazul deteriorării;

- în cazul distrugerii, pierderii sau furtului;

- la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi;

- când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

- în cazul anulării.

De asemenea, cartea de identitate provizorie, se eliberează atunci când persoana fizică care solicită eliberarea cărţii de identitate nu posedă toate actele necesare eliberării acesteia sau în cazul distrugerii, pierderii sau furtului cărţii de identitate. Termenul de valabilitate cărţii de identitate provizorii nu poate depăşi un an.

Aşa cum am indicat mai sus, la împlinirea vârstei de 14 ani fiecărui cetăţean român i se eliberează o carte de identitate. Astfel, cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, cei în cauză sau reprezentanţii lor legali vor solicita, serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, eliberarea cărţii de identitate. Cererii pentru eliberarea cărţii de identitate, li se vor alătura si următoarele acte:

- certificat de naştere (original şi copie);

- actele de identitate ale ambilor părinţi sau actul de identitate al reprezentantului legal (original şi copie);

- actul cu care se face dovada spaţiului de locuit (original şi copie);

- taxa ce reprezintă contravaloarea cărţii de identitate si  timbru fiscal.

Dacă părinţii au domicilii diferite, aceştia vor da declaraţii cu privire la adresa unde minorul va avea domiciliul stabil.În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, este necesară hotărârea de la divorţ prin care copilul a fost încredinţat unuia dintre părinţi pentru a se stabili domiciliul acestuia.

În cazul modificării datelor de stare civilă (căsătorie, divorţ, schimbarea numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă, adopţie, stabilirea filiaţiei, rectificarea actului de naştere sau de căsătorie, schimbarea sexului etc.) solicitantul se prezintă la Serviciul public comunitar de evidenţa a persoanelor pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;

b) actul de identitate;

c) certificatul de naştere (original şi copie);

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau văduve (original şi copie);

e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (original şi copie);

f) certificatul de deces al şotului/soţiei decedate, în cazul persoanelor văduve (original şi copie);

g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani (original şi copie);

h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);

i) documentul cu care face dovada achitării, a taxei extrajudiciare de timbru.;

j) hotărârea judecătoreasca rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Pe lângă drepturile care ne sunt oferite prin deţinerea unei cărţi de identitate, exista şi obligaţii prevăzute de legea mai sus amintita, obligaţii care atrag, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor vinovate.

Aşadar, cartea de identitate reprezintă cel mai important act pe care îl deţinem, pe care îl folosim pentru legitimare şi identificare în relaţiile dintre cetăţeni şi orice alte persoane fizice sau persoane juridice.

 

Articolul are nevoie de completare

Consideri ca acest articol are nevoie de completari ? Ai gasit acest articol pe internet si nu corespunde cerintelor tale ?

Ai sansa sa ajuti si pe alti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

 
mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Propune un nou articol

Daca nu gasesti la noi pe site un articol asa cum doresti, poti propune un nou articol juridic !

Ai sansa astfel sa ajuti si pe alti internauti sa gaseasca informatii complete despre problemele lor juridice.

propune un nou articol

 

Abonare newsletter stiri juridice

 
  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite